Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Εικοστό πρώτο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση και θα διαχειριστεί διάφορες Εφαρμογές (Components) για το Joomla

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί την έννοια της Εφαρμογής και της πολυλειτουργικότητάς της, να δουλέψει με κάποιες από αυτές ή να εγκαταστήσει στην Δοκιμαστική εγκατάσταση νέες δικές του εφαρμογές που μπορεί να κατεβάσει από το JED όπως μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους
  • Εγκατάσταση νέας εφαρμογής
  • Παραδείγματα εφαρμογών