Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Τρίτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δομή μίας joomla ιστοσελίδας.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να διακρίνει τα "κρυμένα" δεδομένα πίσω από την απλή εμφάνιση μίας ιστοσελίδας. Θα μπορεί να αντιληφθεί πλέον κάποια από τα προγραμματιστικά στοιχεία μίας ιστοσελίδας, να αναγνώσει τα βασικά του κώδικα και να αντιληφθεί τη δομή και τον σχεδιασμό του σκελετού μίας ιστοσελίδας. Όλα αυτά με μόνο μία απλή επίσκεψη σε έναν τυχαίο joomla ιστότοπο.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Λειτουργίες από το Front-end
  • Κεντρική δομή της ιστοσελίδας
  • Υπάρχουσες ιστοσελίδες
  • Η έννοια του Προτύπου
  • Εμφανίζοντας τα Divisions
  • Έννοιες και βασικές ορολογίες ιστοσελίδας
  • Κεντρικό μενού και υπομενού
  • Εμφάνιση σελίδας αναλόγως του Browser
  • H λειτουργία «Επιθεώρηση στοιχείου» του Browser